Lääkkeetön yhteisöhoito (Hietalinna-yhteisö)

Hietalinna-yhteisön palvelut
 • huume- ja monipäihderiippuvuuden kuntoutus
 • peliriippuvuuden kuntoutus
 • lääkkeetön vieroitus
 • konsultaatio
Hoidon sisällöt
 • hoidon kesto asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan
 • motivoiva jakso 1-3 kk
 • syventävä jakso 2-4 kk
 • vahvistavat jaksot, kriisijaksot
 • lääkkeetön katkaisu- ja vieroitushoito
 • jälkihoidon tukikäynnit ja työharjoittelu hoitoyhteisössä
Hoitopolut yhteistyössä
 • kuntien omien palvelujen kanssa
 • Päihdesairaalan sairaalapalvelujen kanssa
 • A-klinikkasäätiön muiden palvelujen kanssa
 • muiden palveluntuottajien kanssa
Lääkkeetön yhteisöhoito
 • yhteisö hoitomenetelmänä
 • yhteisöllinen ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys.
 • riippuvuuden käsittely henkiseltä, psykologiselta, fyysiseltä ja sosiaaliselta kannalta
 • vastuullinen ja kunnioittava käyttäytyminen
 • rohkaiseva ja rehellinen ilmapiiri
 • koulutus- ja vertaistukipainoitteinen hoito-ohjelma
 • yhteistyö perheiden, verkostojen ja muiden palvelujen kanssa
Henkilökunta

Työryhmään kuuluvat yksikköjohtaja, lääkäri sekä hoitotyön että sosiaalityön edustus.

Paikkatiedustelut

Hietalinna-yhteisön kanslia, p. 040 1368 014
Hoitokoordinaattori, p. 050 4300 536

LiiteKoko
Esite lääkkeetön yhteisöhoito (Hietalinna).pdf105.6 Kt
Julkaistu: 24.04.2015, JSS