Lääkkeetön yhteisöhoito (Hietalinna-yhteisö)

Hietalinna-yhteisön palvelut
 • huume- ja monipäihderiippuvuuden kuntoutus
 • peliriippuvuuden kuntoutus
 • lääkkeetön vieroitus
 • konsultaatio
Hoidon sisällöt
 • hoidon kesto asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan
 • motivoiva jakso 1-3 kk
 • syventävä jakso 2-4 kk
 • vahvistavat jaksot, kriisijaksot
 • lääkkeetön katkaisu- ja vieroitushoito
 • jälkihoidon tukikäynnit ja työharjoittelu hoitoyhteisössä
Hoitopolut yhteistyössä
 • kuntien omien palvelujen kanssa
 • Järvenpään sosiaalisairaalan sairaalapalvelujen kanssa
 • A-klinikkasäätiön muiden palvelujen kanssa
 • muiden palveluntuottajien kanssa
Lääkkeetön yhteisöhoito
 • yhteisö hoitomenetelmänä
 • yhteisöllinen ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys.
 • riippuvuuden käsittely henkiseltä, psykologiselta, fyysiseltä ja sosiaaliselta kannalta
 • vastuullinen ja kunnioittava käyttäytyminen
 • rohkaiseva ja rehellinen ilmapiiri
 • koulutus- ja vertaistukipainoitteinen hoito-ohjelma
 • yhteistyö perheiden, verkostojen ja muiden palvelujen kanssa
Henkilökunta

Työryhmään kuuluvat yksikköjohtaja, lääkäri sekä hoitotyön että sosiaalityön edustus. Lääkkeettömään yhteisöhoidossa on mahdollisuus saada fysioterapeutin, toimintaterapeutin, psykiatrin, psykologin ja sairaalapastorin palveluita.

Paikkatiedustelut

Hietalinna-yhteisön kanslia, p. 040 1368 014
Hoitokoordinaattori, p. 050 4300 536

LiiteKoko
Esite lääkkeetön yhteisöhoito (Hietalinna).pdf93.57 Kt
Julkaistu: 06.09.2013, JSS