Turun katkaisuhoito- ja selviämisasema

Turun katkaisuhoitoasema on 21 paikkainen yli 18-vuotiaille tarkoitettu hoitolaitos. Selviämisasemalla on 5 paikkaa. Katkaisuhoito- ja
selviämisaseman työntekijät ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Henkilökuntaan kuuluvat palvelupäällikkö, lääkäri, palvelukoordinaattori, palveluesimies, sairaanhoitajia, ohjaajia sekä keittiö- ja siivoushenkilökuntaa.

Selviämisasema
Selviämisasemalle asiakas voi tulla oma-aloitteisesti, omaisen saattamana tai yhteistyötahojen ohjaamana. Lähetettä ei tarvita ja selviämisasemalle voi tulla mihin vuorokauden aikaan tahansa. Selviämisasemalla ei lääkitä, mutta taataan turvallinen paikka päihtymystilasta selviämiseen. Selviämisasemalta asiakas voi siirtyä kotiin tai jatkaa hoitoaan katkaisuhoitoasemalla paikkatilanteen niin salliessa. Tarvittaessa asiakas voidaan myös siirtää vointinsa vuoksi hoitoon esim. sairaalaan.

Katkaisuhoitoasema
Hoitojakson pituus on yksilöllinen. Alkoholivieroituksen kesto on 3 - 9 vuorokautta. Lääke- ja huumevieroituksessa hoitoaika on 14 vuorokautta. Myös korvaushoitoasiakkaat voivat tulla vieroittautumaan oheiskäytöstä 14 vuorokauden ajaksi. Lähetettä ei tarvita. Hoitoon hakeudutaan varaamalla paikka puhelimitse.

Hoidon tavoitteet:
1. Päihdekierteen katkaisu
2. Vieroitusoireiden hoitaminen
3. Jatkohoidon suunnittelu

Tulopäivänä asiakkaalle tehdään tulohaastattelu, jossa lyhyesti kartoitetaan asiakkaan sen hetkinen tilanne. Lääkäri tekee tulotarkastuksen ja määrää katkaisuhoidossa käytettävän lääkityksen. Jokaiselle asiakkaalle tehdään jatkohoitosuunnitelma, jossa asetetaan hoidolliset tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa. Hoitosuunnitelmaa tehtäessä huomioidaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan tilanne läheiset ja viranomaisverkostot mukaan lukien. Hoitoon sisältyy motivoivia keskusteluja, akupunktiohoitoa ja mahdollisuus fysioakustisen tuolin sekä poreammeen käyttöön. Katkaisuhoitoasemalla kokoontuvat säännöllisesti AA:n ja A-killan inforyhmät sekä NA-ryhmät.

Yhteystiedot:
Turun katkaisuhoito- ja selviämisasema
Vähäheikkiläntie 7
20700 Turku
Puh: 040 – 6735571/paikkavaraukset

Katso esite pdf-muodossa

Julkaistu: 03.02.2016, Pirjo Tuominen