A-klinikkasäätiö on vuonna 1955 perustettu päihdetyön järjestö, jonka toiminta tähtää päihde- ja riippuvuusongelmaisten ja heidän läheistensä aseman parantamiseen vaikuttamalla yhteiskuntapolitiikkaan sekä tarjoamalla monipuolisia ja luottamuksellisia hoitopalveluita päihde- ja muista riippuvuusongelmista kärsiville.

A-klinikkasäätiön Päihdesairaala on Suomen ainoa riippuvuusongelmien hoitoon erikoistunut esteetön sairaala. Toimintamme perustuu käypä hoito -suosituksiin, moniammatilliseen yhteistyöhön ja pitkään kokemukseen päihdeongelmien hoidosta. Hoidollisena viitekehyksenä on kognitiivinen käyttäytymisterapia, yhteisöllisyys ja kokonaisvaltainen kuntoutus (viitekehyksen kuvaus). Sairaalan toiminta-alueena on koko Suomi.

Esittelyvideoita

Hoitoon tulevalle
Julkaistu: 09.12.2014

Saatua palautetta
Julkaistu: 09.12.2014

Poke-oppimiskokemuksia
Julkaistu: 09.12.2014

Ajankohtaista

Avoimet työpaikat

Tällä hetkellä ei ole avoimia työpaikkoja.

A-klinikkasäätiö

tekee työtä
päihdehaittojen
ja muiden
psykososiaalisten
ongelmien
vähentämiseksi