Vinkki.info-sivusto on valtakunnallinen huumehaittojen vähentämiseen keskittyvä nettisivusto, jota ylläpitää A-klinikkasäätiön Huumehaitta-hanke sosiaali- ja terveysministeriön tuella.

Sivusto on suunnattu matalan kynnyksen terveys- ja sosiaalineuvontapisteiden asiakkaille, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä myös muille asiasta kiinnostuneille.

A-klinikkasäätiö

tekee työtä
päihdehaittojen
ja muiden
psykososiaalisten
ongelmien
vähentämiseksi